Οι Σχολές Γονέων και Εκπαιδευτικών αφορούν προγράμματα εκπαίδευση, ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης πάνω σε θέματα που ένας σύλλογος, σχολείο, φορέας ή ομάδα ατόμων έχει επιλέξει να λάβει γνώση από ειδικό του αντικειμένου. 

Οι ομιλίες αυτές πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης και λαμβάνουν χώρα είτε στο ιδιωτικό μου γραφείο, είτε σε χώρο των ενδιαφερόμενων. Κάποιες φορές, οι ομιλίες αυτές παρέχονται δωρεάν, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί πάνω σε φλέγοντα ζητήματα (π.χ. σχολικός εκφοβισμός, άγχος εξετάσεων, αναπτυξιακά ορόσημα στην σχέση γονέα-παιδιού κ.α.), ένα ευρύ κοινό.

Σε περιπτώσεις όπου ο υπεύθυνος ή εκπρόσωπος του πλαισίου, μου περιγράψει μια σειρά από πολλές διαφορετικές δυσκολίες, η θεματολογία των Σχολών μπορεί να δοθεί και από εμένα, ώστε να υπάρχει συνοχή, αλληλουχία και ψυχοεκπαιδευτική αποτελεσματικότητα σε αυτές. Ακόμη, οι Σχολές μπορεί να είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου. 

Στις ανοιχτού τύπου, κάθε θέμα συζήτησης είναι αυτοτελές και αυτό επιτρέπει σε κάθε συνάντηση να έρχονται διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι.

Στις κλειστού τύπου ομάδες, κάθε θέμα συζήτησης είναι συνέχεια του άλλου και αυτό απαιτεί τα μέλη να παραμένουν ίδια σε κάθε συνάντηση, ώστε να έχουν λάβει στο τέλος μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

Το κοινό χαρακτηριστικό και των δυο τύπων είναι, ότι εκτός από το θεωρητικό μέρος, που είναι απαραίτητο, δίνεται μεγάλη βάση και στο βιωματικό κομμάτι, μέσα από διαδραστικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων, καθώς ο άνθρωπος μαθαίνει πιο εύκολα κάνοντας, παρά ακούγοντας.