Η Θεραπευτική διαδικασία είναι αυτή που αποφασίστηκε στην ενημέρωση γονέων. Εδώ χρειάζεται να σημειωθεί ότι ο γονέας λαμβάνει τον κυρίαρχο ρόλο, καθώς θεραπεία παιδιού/εφήβου χωρίς τον ενεργό ρόλο και συμμετοχή του γονέα σε αυτήν, είναι σαν να αφαιρούμε από μια κιθάρα δυο χορδές της. Γιατί όπως έχει γράψει και ο Χαλίλ Κιμπράν, “οι χορδές βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους, αλλά χρειάζονται όλες για να παίξεις μουσική”.

Σε αυτή τη φάση, τα εν δυνάμει θεραπευτικά σχήματα που ακολουθούνται είτε σε συνδυασμό, είτε ξεχωριστά (ανάλογα με τα αποτελέσματα της διαγνωστικής διαδικασίας) είναι τα παρακάτω:

  • Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων (ομαδικά ή ατομικά)
  • Ψυχοπαιδαγωγικά Προγράμματα Πρόληψης Παιδιών και Εφήβων (ομαδικά ή ατομικά)
  • Συμβουλευτική Γονέων (ομαδική ή ατομική)
  • Ψυχοεκπαίδευση Γονέων με βιωματικές ασκήσεις (ομαδική ή ατομική)

Για τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας οι μέθοδοι παρέμβασης βασίζονται πολύ στο παιχνίδι και σε προβολικές διαδικασίες, προκειμένου να νιώθουν ευχάριστα σε κάθε τους επίσκεψη και ασφάλεια να προβάλουν / εκφράσουν όλα εκείνα που δεν μπορούν να λεκτικοποιήσουν.

Για τους έφηβους επίσης είναι πολύ σημαντικό να αισθάνονται κατανόηση και αποδοχή, και μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα πραγματοποιούνται οι συνεδρίες, ενώ δεν λείπει κι εδώ το προσαρμοσμένο στην ηλικία τους παιχνίδι και οι προβολικές τεχνικές, καθώς η μετάβαση από την παιδικότητα στην ενήλικη ζωή, έχει από μόνη της πολλά στοιχεία του πριν και πολύ αγωνία του μετά.

Για τους γονείς η παρέμβαση εξαρτάται από το αίτημά τους και τις εκτιμήσεις της αξιολόγησης. Επίσης, μπορεί να περιέχει πολλά βιωματικά στοιχεία, για την καλύτερη κατανόηση και εξάσκησή τους σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. Σε περιπτώσεις διαζυγίου, η συμβουλευτική ή η ψυχοεκπαίδευση γονέων μπορεί να γίνει είτε και με τους δυο γονείς μαζί, που είναι το ιδανικό, είτε με τον κάθε γονέα ξεχωριστά, είτε με τον έναν από τους δύο γονείς, ως το ελάχιστο επαρκές δίκτυο παρέμβασης.

Η διάρκεια των συνεδριών είναι μίας (1) με μιάμισης (11/2) ώρας, με συχνότητα είτε ανά εβδομάδα είτε ανά δεκαπενθήμερο, αναλόγως με τις εκτιμήσεις της αξιολόγησης και τις ανάγκες του ωφελούμενου.