Κάποια θέματα για τα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και υποστήριξη – ψυχοθεραπεία, είναι τα παρακάτω:

  • Πρόληψη και Αποφυγή Δυσλειτουργιών στην Οικογένεια, μέσω ψυχοεκπαίδευσης γονέων σε τεχνικές επικοινωνίας και διαπαιδαγώγησης.
  • Δυσκολίες στο Ζεύγος
  • Οικογενειακές Δυσκολίες

Ενδεικτικά: Δυσλειτουργική επικοινωνία, συγκρούσεις, διαζύγιο.

  • Συναισθηματικές Δυσκολίες Παιδιού και Εφήβου

Ενδεικτικά: Άγχος εξετάσεων, τικ, κρίσεις πανικού, δυσκολία συγκέντρωσης, κατάθλιψη, ψυχοσωματικά συμπτώματα, απώλεια/πένθος, ζητήματα αυτοπεποίθησης / αυτοεικόνας, δυσκολίες ύπνου, απέκκρισης και πρόσληψης τροφής.

  • Προβλήματα Συμπεριφοράς Παιδιού και Εφήβου

Ενδεικτικά: θέματα οριοθέτησης, επιθετικότητα, παραβατική συμπεριφορά, χρήση ουσιών, υπερβολική χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κοινωνική απόσυρση, δυσκολίες οργάνωσης και προγραμματισμού.

  • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Αυτισμός, Asperger, Rett.

  • ΔΕΠ-Υ

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα.

  • Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία
  • Δυσκολίες Μαθησιακού Πλαισίου

Ενδεικτικά: Σχολικός εκφοβισμός, σχολική αποφυγή, άγχος αποχωρισμού.